Γενετικός Έλεγχος

Εργαστήριο Κλινικής Βιοχημείας της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. Στο Εργαστήριο Κλινικής Βιοχημείας της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. που εδράζεται στο Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής (ΕΙΓ) του (ΕΚΠΑ) Το Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής (ΕΙΓ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), με έδρα το Χωρέμειο