Περιοδικό ΟΣΤΟΥΝ

Η ΕΕΜΜΟ, αμέσως με την ίδρυσή της τον Οκτώβριο του 1987 δημιούργησε και ανέπτυξε επιστημονικό περιοδικό, το ΟΣΤΟΥΝ, που δημοσίευε και δημοσιεύει τις πιο σημαντικές ερευνητικές εργασίες του γνωστικού αντικειμένου του μεταβολισμού των οστών γραμμένες στην ελληνική γλώσσα.

Από την ίδρυσή του το περιοδικό εκδίδεται τακτικά, 4 φορές ανά έτος (ανά 3 μήνες) δίνοντας βήμα σε καταξιωμένους και σε νέους επιστήμονες που παράγουν έρευνα στον τομέα των μεταβολικών νοσημάτων των οστών.